Selectie en Assessments

I. PERSONALITYDRIVES ASSESSMENT? 

PersonalityDrives geeft inzicht in de persoonlijkheid en drijfveren van jezelf, je collega’s, je teams en van je organisatie. Het inzicht helpt jou en je team om in de juiste omgeving, met de mensen die jij specifiek nodig hebt, jouw en jullie doelen te bereiken. 

De PersonalityDrives-scan bestaat uit twee metingen die een interessante correlatie met elkaar hebben en bieden veel informatie over hoe te groeien in effectief samenwerken. Na invullen krijg je meteen inzicht in jouw persoonlijkheidseigenschappen & drijfveren, die op een wetenschappelijke gevalideerde wijze in een rapportage in begrijpelijke pragmatische taal zijn vervat. 

II. WAT BRENGT PERSONALITYDRIVES IN BEELD? 

De twee meetinstrumenten geven een duidelijk beeld op de verschillende niveaus.

1. Big Five persoonlijkheid De Big Five Persoonlijkheid is het meest geaccepteerde en gehanteerde model van persoonlijkheid ter wereld. De Big Five brengt in totaal dertig persoonlijkheidskenmerken in kaart, waardoor een efficiënte inschatting gemaakt kan worden van mogelijkheden welke een kandidaat heeft om de gewenste competenties in een functie te laten zien. 

2. Drijfveren Drijfveren bieden zicht op de (on)bewuste motieven en overtuigingen van mensen. Hierdoor wordt zichtbaar hoe de kandidaat denkt en zal kunnen handelen. In het dagelijks gedrag bepalen de waarden die we belangrijk vinden voor een groot deel ons voorkeursgedrag in zowel rationele als emotionele processen. 

Het derde meetinstrument is optioneel toe te voegen en met name geschikt voor werving & selectie. 

3. Cognitieve capaciteiten (optioneel) 

Cognitieve capaciteiten brengen de snelheid van informatieverwerking en het oplossend vermogen van mensen in kaart. Op basis van drie cognitieve capaciteiten, figuurreeksen, taalvaardigheid en cijferreeksen worden de scores van de kandidaat vergeleken met een representatieve benchmarkgroep (HBO mannen en vrouwen). 

Op basis van deze vergelijking scoort een kandidaat laag, laaggemiddeld, gemiddeld, hooggemiddeld of hoog ten opzichte van de benchmarkgroep.

III. WELKE PERSONALITYDRIVES?

PersonalityDrives komt in verschillende soorten, geschikt voor verschillende toepassingsgebieden

 1. PersonalityDrives Online. De PersonalityDrives Online-scan biedt helder inzicht in wat je als mens belangrijk vindt en welke keuzes je automatisch in je hoofd maakt. In de uitgebreide rapportage worden de resultaten toegelicht op onder meer communicatie, samenwerken, leiderschap, stressbestendigheid en ideale omgeving. Het rapport kan goed ingezet worden voor werving & selectie, voor individuele sessies & teamsessies waarbij het verkregen inzicht inspirerend uitzicht biedt op verbetering van individuele effectiviteit en van de samenwerking binnen een team of organisatie.

Inhoud: Big Five Persoonlijkheid  en Drijfveren

Geschikt voor: werving en selectie, individuele- en teamcoaching

 1. PersonalityDrives Plus. De PersonalityDrives Plus-scan biedt helder inzicht in wat je als mens belangrijk vindt en op welke manier je keuzes maakt, met name gericht op persoonlijk leiderschap. Het assessment bestaat uit de drijfveren van Graves en de zeer uitgebreide Big Five persoonlijkheids-meting. In de uitgebreide rapportage worden naast de drijfveren tevens de resultaten op de Big Five persoonlijkheidskenmerken (35 kenmerken) toegelicht. Hierdoor ontstaat een diepgaand inzicht en kunnen de genuanceerde uitkomsten over iemands drijfveren en persoonlijkheid gebruikt worden bij een diepgaand coachings- of verandertraject.

Inhoud: Uitgebreide Big Five Persoonlijkheid en Drijfveren

Geschikt voor: verdiepende individuele coaching

 1. PersonalityDrives Volledig. De PersonalityDrives Volledig-scan geeft het meest complete beeld over iemands drijfveren, persoonlijkheid en cognitieve capaciteiten. Het biedt alle inzicht van het bovenstaande Plus-assessment met daarbij het inzicht op de snelheid van informatieverwerking van een persoon, de cognitieve capaciteiten. De cognitieve capaciteiten vormen nog steeds één van de beste voorspellers voor werksucces. Dit complete assessment kent hierdoor een sterk voorspellend vermogen en is bedoeld voor toepassing in werving & selectie-trajecten, om de geschiktheid van de kandidaat voor een functie helder in kaart te brengen.

Inhoud: Uitgebreide Big Five Persoonlijkheid, Drijfveren en Cognitieve Capaciteiten

       Geschikt voor: bij uitstek geschikt voor de wat zwaardere functies

IV. TOEPASSINGSGEBIEDEN PERSONALITYDRIVES

PersonalityDrives kent verschillende toepassingsgebieden, te weten:

Ontwikkelen

 • Zelfkennis
 • Talenten
 • Motivaties
 • Energielekken
 • Ambitie
 • Krachten
 • Richting

Matchen

 • Onboarding
 • Functieprofilering
 • Kandidaatscreening

Organisatieontwikkeling

 • Leiderschap
 • Vlootschouw
 • Competenties
 • Strategisch & Bestuurlijk advies

Samenwerken

 • Communicatie
 • Effectiviteit
 • Teams samenstellen
 • Rollen en Verantwoordelijkheden 

V. UITGANGSPUNTEN PERSONALITYDRIVES

PersonalityDrives heeft als uitgangspunt het identificeren van talenten, aan de hand van:

 • Wetenschappelijke validatie: meten we wat we moeten weten, meten we het juiste?
 • Benchmarking: hoe verhoudt de kandidaat zich tot anderen?
 • Best practives: wat is een bewezen causaal verband tussen de functie en de persoonlijkheidseigenschappen?
 • Ideaalprofilering functies: welke eigenschappen en talenten maken iemand succesvol?
 • Gewenst en ideaal
 • Huidige top-10 per functie
 • Vlootschouw
 • Het onderbouwen van beslissingen 

Als professionals helpen wij jou en jouw organisatie graag met meer en gedegen inzicht in wie we als mens zijn. Door dat inzicht ontstaan individuele uitzichten over de wijze waarop we als mens effectiever, flexibeler en gemakkelijker met elkaar kunnen samenwerken.

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief:

 

© 2024 New Improvement All rights reserved. | disclaimer