Directiemanagement

Praktische informatie

Duur:
6 trainingsdagen verdeeld over 6 maanden plus twee personal coachingsessies
Data:
diverse startdata
Locatie:
trainingslocatie Nieuwegeins Business Centre
Deelnemers:
maximaal 10 deelnemers
Inclusief:
intake, trainingsmap, hand-outs, RealDrives test, coaching, evaluatiegesprekken
Investering:
€ 4995,= excl. btw
 

Print deze pagina

Directie Management Training

Hoger management

In uw dagelijkse functie als directeur wilt u zich verder ontwikkelen. U bent op zoek naar verdieping en verbreding van uw managementkennis en – vaardigheden. Vanuit een duidelijke visie ontwikkelt u uzelf tot een professionele manager die ook veranderingen weet te managen. U wordt zich bewust van uw verbale en non-verbale communicatie en beïnvloeding aangevuld met onder meer vergader- en discussietechnieken, onderhandelingsvaardigheden en resultaatgericht coachen op competenties.

Doelgroep

Senior managers en directieleden met enige jaren werkervaring, die hun management- en leiderschapsvaardigheden verder willen ontwikkelen.

Doel

Na deze training:

 • Bent u in staat anderen aan te sturen vanuit een heldere missie, visie en strategie
 • Bent u zich bewust van uw voorbeeldfunctie en de beïnvloeding op anderen
 • Bent u zich bewust van uw stijl van leidinggeven
 • Weet u het gedrag van anderen en uzelf meer in lijn te brengen met de te realiseren doelstellingen
 • Kunt u uw onderneming professioneel presenteren
 • Weet u succesvolle teams samen te stellen en resultaatgericht aan te sturen
 • Weet u het oplossende vermogen van medewerkers te activeren
 • Kunt u effectief vergaderen en voortgang bewaken
 • Weet u anderen te motiveren en te ontwikkelen middels competentiegerichte coaching
 • Kunt u situationeel leidinggeven
 • Gaat u bewuster met uw tijd om

Inhoud

De training behandelt de volgende aspecten:

 • Missie, visie en strategie
 • Concreet en effectief communiceren
 • Bewustwording van de eigen verbale- en non-verbale communicatie
 • Competenties en taakvolwassenheid
 • Hoe resultaat- en ontwikkelingsgericht coaching gesprek te voeren
 • Projectmatig werken
 • Beïnvloeding vanuit uw voorbeeldfunctie
 • Resultaatgericht presenteren
 • Situationeel leiderschap
 • Anderen (medewerkers) effectief aanspreken op gedrag
 • Groepsontwikkeling en teamcoaching
 • Beslissingen communiceren
 • Hoe weerstanden om te buigen
 • Hoe gaan we om met onze tijd
 • Correctie- sollicitatie- en ontslaggesprekken
 • Voortgang- en einde jaargesprekken

Aanpak (open training)

Vanuit een korte theoretische inleiding wordt er direct een vertaalslag gemaakt naar uw eigen praktijk. Door middel van rollenspellen wordt uw eigen actuele situatie vastgesteld, waarna de trainer de ideale aanpak (in een rollenspel) laat zien. Gezamenlijk wordt met u de optimale aanpak geanalyseerd en getraind. De volgende dag kunt u direct het geleerde in de praktijk toepassen. Uw leidinggevende wordt gevraagd u te ondersteunen middels coaching. (Vooraf wordt u gevraagd een RealDrives test in te vullen.)
=================================================================
Praktische informatie
Duur: 6 trainingsdagen verdeeld over 6 maanden plus twee personal coachingsessies
Data: diverse startdata
Locatie: trainingslocatie Nieuwegeins Business Centre
Deelnemers: maximaal 10 deelnemers
Inclusief: intake, trainingsmap, hand-outs, RealDrives test, coaching, evaluatiegesprekken
Investering: € 4995,= excl. btw